21.7.14

Dubai, opet Jun :)

Prva reč

Napiši prvu reč (ili dve) koju čuješ da neko izgovara kraj tebe :)

Tri... čet'ri... SAD!