27.3.14

Implozija usled dijaletskog žargonizma

Balkan!

Budi mi silan i dobro mi stoj...

Na šatrovačkom "kanbal".

Bosanskim dijalektom, tj. primenom pravila "nepostojano i", tako se izgovara kanibal, tj. kan'bal.

Izedamo sami sebe...

Sve dok jednog dana nema nas da nikada ne dođemo :)


No comments: