13.1.14

Igrajmo se


UzMI NaJbLižu KNJiGU,
okreNI sTRAnu 77,
OStavi Ovde u ViDu kOMentarA 
pETu RečeNiCu!

Preskoči stručnu literaturu i ne pominji naslov knjige!

6 comments:

Ivan Arsić said...

O prvoj vrsti porazmisli lepo, ne daj da pero hita slepo!

Ime nemam, Komentar uvek said...

For America it was a very good return on thirty-five thousand gold sovereigns.
:D

PeSUgi said...

Jebi im mater, bit će da su odozgo, s Popova sedla negdje.

Ivica Florovic said...

Baš tako proštetniče.

Daliborka V said...

Nije to nesto sto se da spoznati razumom.

Anonymous said...

"Vodeničar može da se uteši tutnjavom žrvnjeva i prahom koji leti po vazduhu i prekriva ga belim slojem brašna" :)