16.12.13

Lana je imala mužaLana je vozila sanke,a ja sam pravio sneška.Dugo sam plaćao danke,zbog jednog Laninog smeška.Bili smo klincii bilo je hladnoi sneg je padao krupan.Te sam se zimezatreskao gadno,k o pravi pubertetski tupan.Lana je volela cveće,a ja sam voleo Lanu.Korak od tuge do sreće,u jednom jedinom danu.Proslo je prolećeleto i jesen,k o nežni ljubavni sonet.Ja sam još biouglavnom zanesen,k o leptir vihorom ponet.Lana je pratila modu,a ja sam pratio Lanu.Ljubavi dođu i odu,al Lana je uvek u planu.Ima detalja zakoje baš ne znamdal mogu u pesmu da stanu.Jer, Lana je imala muža,a ja sam imao Lanu!

No comments: