16.12.13

Lana je imala muža



Lana je vozila sanke,a ja sam pravio sneška.Dugo sam plaćao danke,zbog jednog Laninog smeška.Bili smo klincii bilo je hladnoi sneg je padao krupan.Te sam se zimezatreskao gadno,k o pravi pubertetski tupan.Lana je volela cveće,a ja sam voleo Lanu.Korak od tuge do sreće,u jednom jedinom danu.Proslo je prolećeleto i jesen,k o nežni ljubavni sonet.Ja sam još biouglavnom zanesen,k o leptir vihorom ponet.Lana je pratila modu,a ja sam pratio Lanu.Ljubavi dođu i odu,al Lana je uvek u planu.Ima detalja zakoje baš ne znamdal mogu u pesmu da stanu.Jer, Lana je imala muža,a ja sam imao Lanu!

No comments: