20.12.13

Circo mortale

NE mogU Da ZASPIM,  ZBOG nEKiH RecI 
KOje Ti nIsaM rEKao.
nE Smem PAk da ostANEm BUDaN zbOG oNIh 
kOjE JesAM...


No comments: