5.11.13

Čekajući sutra

Da li se ikada završi najduži dan u životu?
La journée la plus longue de ma vie...

...ili poput Vladimira i Estragona gledamo u stablo sa željom da se obesimo, ali nemamo uže!
Tja, doći ćemo sutra na isto mesto, al' ćemo ga poneti :)

A možda i ne...

Je ne sais pas maintenant.
Je ne sais plus rien...


No comments: