16.5.08

Svibanjsko popodne

Uvek sam se "svađao" sa tim njiovim nazivima meseca u godini. Na Wikipediji stoji konstatacija da se nazivi razlikuju od izvorno latinskih. Hrvatski nazivi za mesece, kao i stari zajednički slovenski i nazivi za mesece nekih sadašnjih slovenskih jezika, dobili su nazive po prirodnim pojavama ili poslovima koji se obavljaju u to doba godine. Vuk Karadžić, srpski lingvista, je ove nazive uneo u svoj „Srpski rječnik“ kao stare srpske nazive za mesece koji se još koriste u okolini Dubrovnika i objasnio njihova značenja. Vuk ih je i sam ponekad koristio u svojim delima.

br. latinski srpski hrvatski značenje
1 Ianuarius januar siječanj mesec kada se seče (drvo)
2 Februarius februar veljača mesec promena (veljanja)
3 Martius mart ožujak varljiv (lažljiv) mesec
4 Aprilis april travanj mesec kada trava okopnjava i pojavljuje se ispod snega
5 Maius maj svibanj mesec kada pupe (svibe) pupoljci
6 Iunius jun lipanj mesec kada cvetaju lipe
7 Iulius jul srpanj mesec kada se kosi (srpom)
8 Augustus avgust kolovoz mesec kada se voze zaprežna kola (za vreme žetve)
9 September septembar rujan mesec kada sve ruji (sazreva) i postaje crveno (rujno)
10 October oktobar listopad mesec kada opada lišće
11 November novembar studeni hladni (studeni) mesec
12 December decembar prosinac mesec kada sunce prosijava (počinje da sija)


Evo još naziva ostale nam braće slavenske:

JANUAR: hrvatski "siječanj", poljski "", ukrajinski "", beloruski "".
FEBRUAR: hrvatski "veljača", poljski "luty", ukrajinski "Лютий", beloruski "люты".
MART: hrvatski "ožujak", češki "Březen", ukrajinski "Березень".
APRIL: hrvatski "travanj", poljski "kwiecień", ukrajinski "Квітень" .
MAJ: hrvatski "svibanj", ukrajinski "Травень", beloruski "травень".
JUN: hrvatski "lipanj", poljski "czerwień", češki "Červen", ukrajinski "Червень", kašupski "Czerwińc".
JUL: hrvatski "srpanj", poljski "lipiec", ukrajinski "Липень", kašupski "Lëpinc".
AVGUST: hrvatski "kolovoz", poljski "sierpień", češki "Srpen", ukrajinski "Серпень".
SEPTEMBAR: hrvatski "rujan", poljski "wrzesień", ukrajinski "Вересень", beloruski "верасень".
OKTOBAR: hrvatski "listopad", češki "Říjen", kašupski "Rujan".
NOVEMBAR: hrvatski "studeni", poljski "listopad", češki "Listopad", ukrajinski "Листопад", kašupski "Lëstopadnik", beloruski "лістапад".
DECEMBAR: hrvatski "prosinac", poljski "", ukrajinski "", beloruski "".


Ispade da smo ipak mi narušili tradiciju :)

2 comments:

komentar said...

mi smo evropa :))

spirit said...

ja se i danas svadjam sa nazivima,nikada nisam mogla sve ih popamtim il razumem..
i danas kad gledas hrvatski prevod na nekom filmu, lepo razumes na engleskom kad kaze koji je mesec, a dole po prevodu bih pogadjala o cemu je rec