25.6.07

Šiljim Q na statistiQ

Kako mi knjige Inđijeli kažu, današnji dan mi je udarni. Klikćete ki blesavi na ovaj linak. Ja eto, umesto da se ponašam i bombardujem vas pričama, ja diktiram potrebe kao gradski prevoz.

A rekao sam sebi još devedeset šeste... nikad, "kao Bane majčin sin, nikad..." i evo vidi me sad. Gori od Baneta, da ne kažem Bana.

No comments: