9.10.06

Laurentis de Temeri

Темерин се први пут помиње 1332. године у папској признаници издатој жупнику места Лаурентију де Темери-ју за исплату папиног десетка. Темерин је у саставу Краљевине Угарске био до 1526. године када је после Мохачке битке наступио турски период. У овом периоду Бачка, као и Темерин добијају српски карактер.

Територија општине Темерин налази се у југоисточном делу Бачке. На истоку се граничи са општином Жабаљ, на северу са општином Србобран, западно је општина Врбас и јужно Нови Сад. Посебан значај за досадашњи развој темеринске општине имала је близина најразвијенијег привредног центра у АП Војводини - Новог Сада.

Територија општине Темерин представља равничарско земљиште са једва приметним висинским разликама. Темеринска општина, као део Панонске низије, има углавном особине климе идентичне клими ове велике међувеначне потолине.Природних речних токова на територији општине Темерин више нема, јер су сви претворени у канале и укључени у хидросистем ДТД ради наводњавања пољопривредних површина. Највећи водоток на површини јужне бачке лесне терасе и темеринске општине јесте Јегричка.

Предео лесне терасе која захвата највећи део општине Темерин одговара степској травној вегетацији. Развојем земљорадње током XVIII и XIX века нестају пашњаци са самониклом
вегетацијом а засејавају се културне биљке од којих данас преовлађују житарице, индустријско биље и поврће, док се мање гаје воће и винова лоза. Животињски свет је некада био бројнији и разноврснији. Промене у развоју ратарске производње утицале су на смањење броја и врста дивљих животиња. На великим површинама под кукурузом и пшеницом живе пољски мишеви и пацови, а такође и твор, ласица, текуница, хрчак, јеж и кртица. Од крупније дивљачи, значајне за развој лова, има срна, лисица и зечева, а од пернате дивљачи фазана, јаребица, дивљих патака и гусака, као и дивљих голубова.

Општина Темерин је данас многонационална заједница коју сачињавају 16 националних групација са укупно 28 275 становника. Кретање становништва је типично за подручје Темерина. За последњих стотину година становништво је порасло за 72%. Миграциони процеси су оставили снажан печат на структуру становништва.

Као последица брзог развоја после 1945. године индустрија је осамдесетих година претекла пољопривреду, те за годину 1983. она реализује 61,5% дохотка на нивоу општине, као главна привредна делатност. Индустрија је 1998. упошљавала 1.557 радника у следећим гранама: металопрерађивачка делатност 930 запослених, текстилна индустрија 424 и индустрија грађевинског материјала 91.

Питају ме многи где сам сваки викенд, што се не јављам. Имам неку девојку тамо па мало бежим из града.

1 comment:

Anonymous said...

A baš se zapitah otkud sad pa Temerin odjednom...Pa, lepo da imaš tako temeljit pristup...mislim devojci:)