20.9.06

Kant


Skoro sam sreo Zoricu na autobuskoj stanici koja beše na putu do biblioteke, ne bi li u miru velelepnog zdanja učila za ispit. Filosofija je u pitanju. Prepričam ja njoj svoju anegdotu, kako mi je na kraju gimnazije data ocena na lepe oči iz tog predmeta, uz uslov da se pojavim u Avgustu, potražim profesorku i malo proćaskamo o Kantu. Naravno kakav sam dripac, nisam se pojavio. Od tada je prošlo, verovali ili ne, 10 godina. Jednom je po nekome poručila da me Kant i dalje čeka u zbornici :)
Završim ja priču sa mišlju da bi bio dobar fazon da se ipak pojavim ove godine sa bilo kakvim znanjem. Zoka me se seti nakon par dana i pošalje mi nekih par definicija "kategoričkog imperativa". Evo da ih podelim sa vama drugarima, pa me zanima kako ko tumači sledeće:

Delaj tako da maksima tvoje volje uvek može istovremeno važiti kao princip sveopšteg zakonodavstva!

Isto to samo malo drugačije:

1. postupaj samo prema onoj maksimi za koju istovremeno možeš hteti da postane opšti zakon.

1a. postupaj tako kao da maksima tvoga delovanja tvojom voljom treba da postane opšti prirodni zakon .

2. postupaj tako da čoveštvo kako u tvojoj ličnosti tako i u ličnosti svakog drugog uzimaš uvek i kao cilj, a nikada samo kao sredstvo.

3. postupaj tako da tvoja volja na osnovu svoje maksime istovremeno samu sebe posmatra kao opštezakonodavnu.

3a. postupaj tako kao da ćeš pomoću tvojih maksima uvek biti zakonodavan član opšteg carstva svrha.

Veliki pozdrav za Zoricu!!!

2 comments:

Anonymous said...

Ili: da bude dobro ako bi svi tako radili, mislili itd. Prakticno, ja se npr mislim da li zelim da imam decu, i npr mislim da ne... Kapiram da to ipak nije dobro jer ako bi svi tako... ne bi bilo vise blogova ;)

Sekula said...

Jebeš Kanta.

Uzmi nabubaj par redova, idi do profesorke, i malo proćaskaj o Kantu. Ne čekaj Avgust. Do jaja fora. Već se radujem i zamišljam joj facu (ne smatram da bi je tako zeznuo, naprotiv).

BTW ko je ovaj anonymous? Lakše sam Kanta razumeo.